Hvorfor er dette godt påfyll?

Vår solide erfaring med å jobbe virtuelt er satt i system og er av den typen som ikke kommer av seg selv. For å beskrive det kommende kurset med noen få ord, har vi illustrert tre nøkkelområder som gir deg innsikt i -og modell for - en lystbetont, virtuell arbeidshverdag:

Arbeidsmiljø på et hjemmekontor

Hvordan funker det for deg i dag? Hva skal til for en bedre virtuell, hverdag? Vi hjelper deg med å identifisere hinder og finne løsningene for at du skal få en lystbetont arbeidssituasjon der du er.

Kommunikasjon og forventningsavklaring

Magien i riktig kommunikasjonsgrep til riktig tid - vil du gjerne bli sett og hørt? Og hva med hvilken rolle du har og bidrag du gir i et VT? Etter dette, vil du ha kunnskap om og tilgang til gode teknikker.

Dine verktøy

Verktøy i en virtuell arbeidssituasjon kan inneholde både modeller, konkrete programvarer og kilder til din videreutvikling både teknisk og sosialt.

Jeg følger deg på veien!

Som utvikler av våre digitale kurs, kommer jeg til å være veldig opptatt av at det treffer akkurat deg og at utbyttet blir som forventet. Dersom du ønsker direkte kontakt eller tilbakemelding på innsatsen din, kan du skrive til meg når som helst:

siri.joli@consideritdone.no

Siri M L Joli (2)