Artikler og kilder

Både egne og andres artikler som omhandler tematikken vi er opptatt av

Artikler

Virtual Team Management (VTM) - Hvordan å bygge og å opprettholde tillit i virtuelle team, er en etterhvert kjent problematikk og det er ikke noe "quick-fix" for dette. I sine studier på BI, tok Siri og hennes study-buddy Monica et dypdykk i denne problemstillingen og skrev sin hovedoppgave; "Trust is Touch - in Virtual Teams". Halvåret etter, fulgte de opp med en lengre artikkel i samarbeid med Professor Shawn Ireland fra Vancouver University.

Artikkel: Building trust in a virtual environment

Vulnerability builds trust - Å vise sårbarhet; som for eksempel å innrømme at man ikke har hele svaret eller kanskje har tatt feil, viser menneskelighet og vilje til å utvikle seg. Her er kort om fordelene for ledere med denne evnen beskrevet i Harvard Business review.

Artikkel: Today’s Leaders Need Vulnerability, Not Bravado (Harward Business Review 2020)

Artikkel: When Generalists are better than Specialists, and vica versa (Harward Business Rewiew 2021)

VT's har behov for tilpasset lederstil - hjemmekontor er kommet for å bli, men hva betyr det for dette i praksis og hvordan tilpasser vi oss?

Artikkel: Hjemmekontor endrer lederstil (Gemini.no NTNU og SINTEF Forskningsnytt 2021)

Artikkel: Psykologisk trygghet i en digital arbeidshverdag (LederNytt 2021)


Praktiske tips

Nyttige linker for deg som ønsker å vite mer om praktiske tips og annet:


Annet

  • Internett kom til verden i 1969. Det besto av fire datamaskiner knyttet sammen i et nettverk på vestkysten i USA, og ble kalt Arpanet. Navnet er inspirert av The Advanced Research Projects Agency (ARPA), som finansierte prosjektet. Av de fire datamaskinene som var tilkoblet Arpanet befant to seg på The University of California i Los Angeles og Santa Barbara, én på Stanford Research Institute i Los Angeles, og én på University of Utah School of Computing i Salt Lake City. Kilde: Bredbånd.no